Увозот на месо од БиХ пролонгиран за уште една година

Според новите регулативи согласно квотите кои се применуваат се предвидува во текот на годинава да се спроведува нула царин

431582
Увозот на месо од БиХ пролонгиран за уште една година

Рокот на увозот на месо на Турција од Босна и Херцеговина пролонгиран за уште една година.

Одлуката на Владата за промена на одлуката за спроведување на квотата за тарифи во увозот на говедско месо кое ќе се употребува од страна на Генералната дирекција за месо и млечни производи, објавена во Службениот весник на РТ.

Според одлуката, дозволата за увоз на 15 тони говедско месо од Босна и Херцеговина од страна на Генералната дирекција за месо и млечни производи се продолжува за уште една година.

Од друга страна пак, во Службениот весник на РТ беше објавена и Одлуката на Владата за промена на одлуката за спроведување на квотата за тарифи во увозот на некои земјоделски производи од ЕУ.

Според новите регулативи согласно квотите кои се применуваат се предвидува во текот на годинава да се спроведува нула царина.Слични вести