Турскиот стана четврти официјален јазик на Косово

Вбројувањето на туркиот јазик за четврти ќе ја олесни работата на турските општини

344345
Турскиот стана четврти официјален јазик на Косово

Во претстојниот период, во општините каде што живеат Турци на Косово, документите како што се извод на родени, уеверение за државјанство, уверение за жителство и документи за веридба, ќе се издадат на турски јазик.

Турската заедница на Косово која има 6 вековно минато во земјата, имаше аплицирано до Комесаријатот за официјални јазици и Министерството за внатрешни работи за вбројување на турскиот јазик меѓу официјалните јазици.

Усојувањето на апликацијата од страна на турската заедница беше прифатено со големо задоволство и особено се очекува да ја олесни работата во турските општини како што е Мамуша.

Во минатото, јавните установи потребните официјални документи ги издаваа само на албански, српски и англиски јазик.


Тагови:

Слични вести