Тишината на плажата Капуташ

Тишината на плажата Капуташ.jpg

Тишината на кањонската плажа Капуташ која се простира меѓу туристичките центри Каш и Калкан за време на Ковид-19.    


Тагови: