97 години од независноста кон иднината

Пред 97 години во историјата на турската нација се отворија вратите на новата ера, а со прогласувањето на Републиката, изразот „Суверенитетот безрезервно и безусловно и припаѓа на нацијата“ своето место во државната администрација го зазеде во најистакната форма.

 

Со прогласувањето на Република на 29 октомври 1923 година, во историјата на турската нација се отворија вратите на една нова ера, а изразот „Суверенитетот безусловно и припаѓа на нацијата“ своето место во државната администрација го зазеде во најистакната форма.


Тагови: