Неповолното влијание на коронавирусот во светот

Неповолното влијание на коронавирусот во светот (Холандија)

Неповолното влијание на коронавирусот (Ковид-19) се чувствува во цеиот свет. Насекаде празни градови, пусти улици без луѓе.


Тагови: без луѓе , пусти улици , Насекаде празни градови , се чувствува во цеиот свет , на коронавирусот (Ковид-19) , Неповолното влијание