Сарајот Исхак Паша маѓепса под магла

Сарајот Исхак Паша е кале кое се наоѓа на 5 километри од населеното место Догубајазит во близина на градот Агри и планината Агри

Сарајот Исхак Паша кој се наоѓа во населеното место Догубајазит кај градот Агри по промената на времето до кое дојде беше покриен со густа магла. Со гусите облаци од магла со кои беше покриен Сарајот Исхак Паша кој поради својата местоположба потсеќа на „орелско гнездо“  се појавија слики од сказните (Хусејин Јилдиз – Агенција Анадолија).


Тагови: Сарајот Исхак Паша , Догубајазит , Агри , планината Агри , густа магла , густите облаци од магла , местоположба , орелско гнездо , слики од сказните , Агенција Анадолија