Остатоците на античкиот град Книдос во подрачјето Карија

Остатоците на античкиот град Книдос во подрачјето Карија.jpg

Археолошките остатоци на античкиот град Книдос во подрачјето Карија на денешниот полуостров Датча на турското крајбрежје на Егејот.  


Тагови: турското крајбрежје на Егејот , денешниот полуостров Датча , подрачјето Карија , Книдос , античкиот град , Археолошките остатоци