На денешен ден 31.01.

1946... Со новиот устав што беше усвоен по Втората светска војна беше формирана Федеративна Народна Република Југославија (ФНРЈ)

1349794
На денешен ден 31.01.

На денешен ден 1729 година „Речникот Ванкулу“ беше првата книга која беше испечатена и објавена од страна на печатницата која беше формирана од страна на Ибрахим Мутеферика. Арапско-турскиот речник кој беше подготвен од страна на Мехмет Бин Мустафа, беше објавен во два тома.

TARİHTE BUGÜN_31 OCAK_ VANKULU SÖZLÜĞÜ

1946... Со новиот устав што беше усвоен по Втората светска војна беше формирана Федеративна Народна Република Југославија (ФНРЈ). Новата Федеративна Југославија се состоеше од шест републики: Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Македонија и Црна Гора и две автономни покраини: Косово и Војводина.

TARİHTE BUGÜN_31 OCAK_YUGOSLAVYA

1996... Турските подводни командоси познати како САТ командоси на карпестите гребени Кардак, за кои Грција го изнесе тврдењето дека се грчка територија, го поставија турското знаме. Наспроти решителниот став на Турција, Грција беше принудена да фрли чекор назад. Со вклучувањето на САД и НАТО, заврши Кризата кардак.

TARİHTE BUGÜN_31 OCAK_KARDAKСлични вести