Месечно наградно прашање

Јули, 2016

523203
Месечно наградно прашање

Нашето прашање за овој месец гласи:

Како се вика османлискиот султан врз кој на 21 јули 1905 година од страна на ерменските терористички чети, а наложен од надворешни мрачни сили беше извршен обид за атентат?

А. Султан Абдулхамит втори

Б. Султан Алпарслан

В. Огуз Каган

Тројца слушатели на нашите емисии и посетители на нашата веб страница кои ќе одговорат точно на прашањето после извлекувањето со ждрепка ќе бидат наградени од страна на Радиото Глас на Турција...

Вашите одговори можете да ги испратите најдоцна до 31 јули 2016 година и тоа на нашата електронска адреса на факс или на поштенска адреса.

Нашата електронска адреса гласи: makedonski@trt.net.tr

Факс: 00 90 312 463 34 54

Поштенска адреса: Поштенска кутија 333, 06 443 Јенишехир-Анкара, ТУРЦИЈА

На сите наши слушатели и посетители на веб страницата им посакуваме многу среќа...  Слични вести