Дали знаете дека долината Ихлара располага со значајно место меѓу кањоните во светот?

Долината Ихлара чија должина изнесува 18 километри, длабочина просечно околу 150 метри и широчина од 200 метри, се наоѓа во границите на градот (округот) Аксарај во Централна Анадолија

1763099
Дали знаете дека долината Ихлара располага со значајно место меѓу кањоните во светот?

Дали знаете дека долината Ихлара, која се наоѓа во Централна Анадолија, располага со значајно место меѓу кањоните во светот?

Долината Ихлара чија должина изнесува 18 километри, длабочина просечно околу 150 метри и широчина од 200 метри, се наоѓа во границите на градот (округот) Аксарај во Централна Анадолија.

Долината Ихлара, која содржи илјадници простори за живеење, различно од другите кањони располага со специфичност на најголем кањон на светот кадешто живееле луѓето во изминатите периоди. Стотици цркви и места изградени со длабење на карпите коишто ја опкружуваат долината ја довеле во состојба на еден од најважните културни и цивилизациски центри во светот.

Долината Ихлара е едно од местата коишто вредат да се видат во Турција со нејзината природа.

На крајот на водата на дното на долината која е стрмна како ѕид, длабока и тесна има интензивен појас на зеленило. Околу долината се забележува степска и оскудна вегетација, односно растителна покривка. Но кога ќе се погледне од падините на долината, се гледа богато и зелено парче природа.

Иако континенталната клима е доминантна во подрачјето, на дното на долината Ихлара се чувствува медитеранската клима.Слични вести