Дали знаете дека во градот Сафранболу се одржува и еден меѓународен филмски фестивал?

Во историскиот град Сафранболу кој на 17 декември 1994 година од страна на УНЕСКО е венесен во Списокот на светското наследство од почетокот на 2000-тата се одржува Фестивалот на документарниот филм Златен шафран

1508408
Дали знаете дека во градот Сафранболу се одржува и еден меѓународен филмски фестивал?
Safranbolu5.jpg
Safranbolu6.jpg
Safranbolu4.jpg
Safranbolu7.jpg
Safranbolu8.jpg
Safranbolu9.jpg
Safranbolu10.jpg
Safranbolu11.jpg
Safranbolu12.jpg
Safranbolu14.jpg

Дали знаете дека во градот Сафранболу кој се наоѓа на списокот на Светското наследство на УНЕСКО се одржува и еден меѓународен филмски фестивал?

Историскиот град Сафранболу кој со целиот свој раскош успеал да ја донесе до денеска османлиската цивилна архитектура, на 17 декември 1994 година од страна на УНЕСКО е венесен во Списокот на светското наследство и со тоа е дојден во положба на заедничко наследство на човештвото. Со цел да се реализира на најдобар начин афирмирањето и континуираноста во заштитата на ова културно наследство, се реализираат голем број активности. Едниот од нив е Фестивалот на документарниот филм Златен шафран којшто е започнат во почетокот на 2000-тата година...

Фестивалот, во 2004 година е пренесен во меѓународни димензии со што стана организација отворена за целиот свет. Меѓународниот фестивал на документарниот филм Златен шафран, во рамките на темата „Културно наследство и протекционизам“ има за цел историската, културната и природната средина да бидат пренесени во иднина. Во текот на фестивалот, не само документарни филмови, можат да се видат и културни вредности коишто живеат со векови, како што се историските куќи на градот Сафранболу, принесувањето на кафе, ноќта на Хена, свадбите, јадењата, локалните носии и одгледувањето на цвеќето шафран.Слични вести