Дали знаете дека ѕвоната коишто се изработуваат во Истанбул се прочуени музички инструменти?

Ѕвоната коишто ги произведувал мајсторот Зилџијан во 17-от век со една тајна легура, со векови како ја продолжуваат својата легендарна прочуеност како музички инструменти

1459094
Дали знаете дека ѕвоната коишто се изработуваат во Истанбул се прочуени музички инструменти?

Дали знаете дека ѕвоната коишто се изработуваат (произведуваат) во Истанбул располагаат со голема прочуеност во индустријата на музиката во светот, како музички инструменти?

Ѕвоната коишто ги произведувал мајсторот Зилџијан во 17-от век со една тајна легура, со векови како ја продолжуваат својата легендарна прочуеност.

Фабриката Зилџијан формирана уште во 1623 година продолжила со своето производство до втората половина на 20-от век; ѕвоната станале музички интрумент број еден на сите батеристи низ светот.

По затворањето на фабриката во 1978 година, Мехмет Тамдегер кој уште од 10 годишна возраст работел со семејството Зилџијан и станал мајстор, ја презел оваа традиција и овие легандарни ѕвона продолжил да ги произведува со марката „Истанбул Мехмет“.

Најзначајна карактеристика на ѕвоната од марката „Истанбул Мехмет“ коишто го прочуле своето име насекаде низ светот, е таа што се од рачна изработка. Овие ѕвона коишто денес се извезуваат во повеќе од 50 земји во светот, продолжуваат да го прочујуваат името ѝ на Истанбул ѝ на Турција во светот на музиката. 
 Слични вести