Ѕвезди на музеите во Турција: Музејот на анадолските цивилизации

Во оваа серија од програми насловена како „Ѕвезди на музеите во Турција“ ќе ви ги презентираме предметите коишто споредено со другите предмети станале ѕвезда на еден музеј

1415327
Ѕвезди на музеите во Турција: Музејот на анадолските цивилизации
Anadolu Medeniyetleri Müzesi.jpg
anadolu medeniyetleri müzesi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
anadolu medeniyetler müzesi

Во некои музеи постојат предмети коишто се истоветиле со тој музеј и кои доаѓаат веднаш на ум откако ќе се слушне името на тој музеј.

Во оваа серија од програми насловена како „Ѕвезди на музеите во Турција“ ќе ви ги презентираме предметите коишто споредено со другите предмети станале ѕвезда на еден музеј.

Во првото продолжение од оваа програмска серија ќе го прошетаме Музејот на анадолските цивилизации во кој се сокриени најспецијалните ризници на Анадолија која во текот на илјадници години и придала на светската историја бројни цивилизации.Слични вести