Зборот „иншаллах“ влезе во германскиот речник

Значењето на зборот „иншаллах“ во речникот беше преведен како „Ако сака Аллах“

Зборот „иншаллах“ влезе во германскиот речник

Зборот „иншаллах“ кој најчесто се употребува од страна на муслиманите во секојдневниот живот, влезе во германскиот речник.

Зборот „иншаллах“ во германскиот речник Дуден кој се прифаќа за еден од најзначајните на Германија и според кој се уредува правописот влезе со германската транскрипција „inschallah“.

Значењето на зборот „иншаллах“ во речникот беше преведен како „Ако сака Аллах“.

Во речникот се истакнува дека зборот има арапско потекло и дека многу често се користи од страна на муслиманите.

Не беше објавено соопштение во врска со тоа дали зборот „иншаллах“ ќе биде објавен во новото издание на речникот Дуден.Слични вести