Дали знаете дека чувањето мачки делува многу полезно за човечкото здравје?

Научниците кои ја истражуваат врската помеѓу човекот и животните открија дека да се стане стопан, односно да се чуваат, одгледуваат мачки делува добро, т.ј. има одредени полезни работи за човечкото здравје

1335604
Дали знаете дека чувањето мачки делува многу полезно за човечкото здравје?
van kedisi.jpg
van kedisi.jpg
van kedisi.jpg
van kedileri.jpg
Van kedisi havuz (8).jpg

Дали знаете дека чувањето, одгледувањето на мачки делува многу полезно за човечкото здравје?

Научниците кои ја истражуваат врската помеѓу човекот и животните открија дека да се стане стопан, односно да се чуваат, одгледуваат мачки делува добро, т.ј. има одредени полезни работи за човечкото здравје.

Да се живее во дом со една мачка; ја зголемува социјалната комуникација (комуникативноста) и овозможувајќи повеќе насмевка, игра и вежба, ја намалува депресијата. На тој начин, подобро работи, функционира и системот на имунитет кај човекот.

Најстариот наод за којшто се знае којшто ја докажува врската помеѓу човекот и мачките, е еден 9.500 годишен скелет во едно гробиште на островот Кипар. 

На Кипар немало мачки со додека првите земјоделци кои дошле од Анадолија ги донесат на островот дивите мачки со бродови. Оваа состојба покажува дека мачките и луѓето живееле заедно во Анадолија подолго од 10 илјади години, почнувајќи уште од почетокот на земјоделството.

Ванската мачка како една од најубавите видови мачки, е чистокривна мачка која живее во подрачјето на Ванското езеро кај градот Ван и околината. Едното око на овие мачки е сино, а другото со боја на килибар-медова боја, и тоа претставува генетско нарушување коешто се забележува често. Ванската мачка располага со дебела опашка со долги влакна којашто личи на опашката на лисица и е со бели свилени меки влакна.

Овој вид мачка ја сака водата и многу сака да плива.

Тоа дека Ванската мачка претставува драгоценост на подрачјето на градот Ван официјално е потврдено на 22 април 2006 година.
 Слични вести