Дали знаете 25/2019

Музејот Рахми Коч кој што е отворен за посета во 1994 година е формиран во историската зграда Ленгерхане, на брегот на Халич (Златниот рог), чија изградба се протега до Византија

1230061
Дали знаете 25/2019
Rahmi_koç-Müzesi
Rahmi Koç.jpg
rahmi-m-koc-muzesi.jpg
rahmi-m-koc-muzesi...jpg

Дали знаете дека првиот индустриски музеј на Турција се наоѓа во Халич, т.ј. Златниот рог, во Истанбул?

Музејот Рахми Коч кој што е отворен за посета во 1994 година е формиран во историската зграда Ленгерхане, на брегот на Халич (Златниот рог), чија изградба се протега до Византија.

Музејот формиран од страна на познатиот турски бизнисмен Рахми Коч со неговите лични напори и залагања, донациите и донесените предмети постепено се повеќе е збогатуван. Овде се наоѓаат над 800 технички антички предмети од уредот кој што се употребувал за мерење на височината на небесните тела во 13-от век до мотоцикли Харли Дејвидсон од 20-от век.

Музејот Рахми Коч кој што се наоѓа надвор од овој класичен начин на музеј има за цел и да подучува и да забавува, и е жив и интерактивен комплекс каде што можат да шетаат со специјални лифтови и хендикепираните лица.

Учениците и другите посетители кои го посетуваат Музејот Рахми Коч  овде можат да научат како функционираат и предметите кои што се употребуваат во секојдневниот живот.
 Слични вести