Во Москва формиран симболичен штаб на Османлиската војска

Групата „Екипа за оживување на логорска историја“  во рамките на активностите во симболичниот штаб на логорот оживува примери од воениот живот и борбените техники на Османлиите

Во Москва формиран симболичен штаб на Османлиската војска
osmanli.jpg
osmanli.jpg

Во Москва беше формиран симболичен штаб на Османлиската војска за време на воените походи и беше промовиран животот на војниците во минатото.

На Фестивалот на оживување на историјата што се одржа под наслов „Време и циклус“ во паркот на булеварот Цврској, учествуваше група волонтери за оживување на историјата.

Групата „Екипа за оживување на логорска историја“  во рамките на активностите во симболичниот штаб на логорот оживува примери од воениот живот и борбените техники на Османлиите.

Членовите на групата кои беа облечени во костуми исти со оние на османлиските војници ги претставија османлиските паши, јаничари, спаии и трговци. Во рамките на изведбата беа прикажани мотиви и сцени од секојдневниот живот на османлиските војници за време на воените походи.

Оживувањето беше проследено со големо интересирање од страна на руските граѓани кои се сликаа со симболичните османлиски војници.Слични вести