24 Ноември – Ден на учителите

Денеска на 24 ноември Денот на учителите стотици, илјадници пати со љубов и со почит им ја бакнуваме раката на сите учители

24 Ноември – Ден на учителите
Денеска уште еднаш го славиме Денот на учителите.
 
Во овој радосен ден за нив се наоѓаме покрај нашите учители кои носат на своите плеќи големи, значајни и тешки задачи во едуцирањето т.ј. просветувањето на нашето општество. Изградбата на успешна иднина е можно со млади кои ќе бидат едуцирани и просветени со самопожртвуваната работа на учителите кои ја извршуваат својата професија со голема љубов.
 
Само учителите можат да се доближат со љубов, нежност и топлина кон децата на другите. 
Уште еднаш се потсетуваме на тоа дека нема да ги оставиме сами на патот на исполнување на оваа нивна света професија и дека сите ние имаме потреба од нив во изградбата на подобра и посветла иднина.

Денеска на 24 ноември Денот на учителите стотици, илјадници пати со љубов и со почит им ја бакнуваме раката на сите учители. 

 Слични вести