Локалитетот „Ани“ привлекува внимание во сите четири годишни времиња

Локалитетот „Ани“ се наоѓа на Листата на нематеријалното светско културно наследство на УНЕСКО

666079
Локалитетот „Ани“ привлекува внимание во сите четири годишни времиња

Локалитетот „Ани“ кој се наоѓа на Листата на нематеријалното светско културно наследство на УНЕСКО и ги носи епитетите „светски град“, „колевка на цивилизациите“, „град на илјада цркви“ и „град со 40 порти“, продолжува да го привлекува вниманието и интересирањето на посетителите во сите четири годишни времиња.Слични вести