Во Конја се одржаа годинашните церемонии Шеб-и Арус

На 743-годишнината од смртта на Хазрети Мевлана, познат мислител, хуманист, поет, мистик и суфија, односно како што вели тој самиот на неговата средба со саканиот; како секоја година и оваа година илјадници лица се состанаа во Конја

633221
Во Конја се одржаа годинашните церемонии Шеб-и Арус

„Дојди, кој и да си дојди, повторно дојди“...

Покана која што е испратена пред 8 векови...

Со своето учење и пораките што ги даде секогаш луѓети ги покани кон севишниот и кон единство.

Стотици години продолжува да го осветлува човештвото и да го покажува пратот пред него.

На 743-годишнината од смртта на Хазрети Мевлана, познат мислител, хуманист, поет, мистик и суфија, односно како што вели тој самиот на неговата средба со саканиот; како секоја година и оваа година илјадници лица се состанаа во Конја.

Церемониите Шеб-и Арус започнаа со концерт на турска тасавуфска, односно мевлевиска музика чиј солист беше Ахмет Озхан, а продолжија со разговор за делото на Мевлана „Месневија“.

Семазените (мевлевиските дервиши кои се вртат во круг) речиси своите крилја ги отворија кон љубовта, како главна компонента во учењето на Хазрети Мевлана...

Додека се вртеа тие во круг срцата ги доживеаја на исто место и воодушевувањето и мирот...Слични вести