Во античкиот град Метрополис во Торбали кај Измир беше откриен најдобро сочуван свод од цигла

Објектот кој припаѓа на комплексот Хамам-Палаестра датира од пред 1900 години

557842
Во античкиот град Метрополис во Торбали кај Измир беше откриен најдобро сочуван свод од цигла

Во рамките на археолошките истражувања во античкиот град Метрополис во Торбали кај Измир беше откриен најдобро сочуван свод од цигла на еден објект.

Објектот кој припаѓа на комплексот Хамам-Палаестра датира од пред 1900 години.

Во рамките на досегашните археолошки истражувања се откриени еден театар, собрание, галерија со столбови од хеленистичкиот период, два амами, салон со мозаик, вила со градина, продавници, улици како и плоштади од римскиот период кои ја составуваат основата на античкиот град.

Исто така беа откриени и над десет илјади остатоци од керамички предмети, антички ковани пари, стаклени предмети, архитектонски делови, статуи, коски, слонова коска и метални предмети.Слични вести