Меѓународна конференција за семеен договор во Истанбул

На конференцијата која ќе трае три дена се има за цел да биде подготвен текст на договор во светски рамки со кој ќе биде регулирано семејството како институција и истиот ќе биде доствен до надлежните институции

464306
Меѓународна конференција за семеен договор во Истанбул

Во Истанбул започна Меѓународната конференција за семеен договор во организација на Светската унија на муслимански улеми и Унијата на граѓански организации на исламскиот свет.

На конференцијата која ќе трае три дена се има за цел да биде подготвен текст на договор во светски рамки со кој ќе биде регулирано семејството како институција и истиот ќе биде доствен до надлежните институции.

На конференцијата ќе се разговара за вредностите со кои ќе се одбрани и ќе се обезбеди продолжетокот на семејството.

На конференцијата учествуваат истражувачи експерти за семејни односи, теологија и човечки и општествени прашања од приближно 40 земји ширум светот, а пред се од Саудиска Арабија, Катар, Кувајт, Египет, Јордан, Малезија, Индонезија и Шри Ланка.Слични вести