ТРТ ќе пружи поддршка на Намибија во ТВ и радио програми

Односите со Африка се значајни од аспект на промовирањето на турската култура

256685
ТРТ ќе пружи поддршка на Намибија во ТВ и радио програми

Јавниот сервис на Намибија НБС и ТРТ поптишаа протокол за соработка.

ТРТ своите искуства ќе ги сподели со намибија.

Генералниот директор на ТРТ, Шенол Ѓока посочи на значењето на односите воспоставени со Африка, со цел промовирање на турската култура.

Генералниот директор на намибискиот јавен сервисНБС, Алберус Аукамуб рече дека соработката со ТРТ претставува извонредна можност за нив и дека сакаат одблиску да ја запознат и промовираат турската култура.


Тагови:

Слични вести