Индустриското производство во Турција се зголеми за 66 отсто

Турскиот Завод за статистика (ТУИК) ги објави резултатите за индексот на индустриското производство за април

1656155
Индустриското производство во Турција се зголеми за 66 отсто

 

Индустриското производство на Турција на годишно ниво се зголеми за 66 отсто.

Турскиот Завод за статистика (ТУИК) ги објави резултатите за индексот на индустриското производство за април.

Со анализита на под-секторите во индустријата, во април во споредба со истиот месец од претходната година, индексот на секторот рударство и вадење на камен се зголеми за 25,5 отсто, индексот на секторот преработувачка индустрија за 72,3 отсто и индексот на производство и дистрибуција на електрична енергија, гас, пареа и климатизација се зголеми за 26,6.Слични вести