Турција најголемиот извоз во првиот квартал од годината го оствари во Германија

Турција најголемиот извоз во првиот квартал од годината (во периодот јануари-март) го оствари во Германија во износ од 4 милијарди 210 милиони 228 илјади долари

1614463
Турција најголемиот извоз во првиот квартал од годината го оствари во Германија

Земја во која Турција го оствари најголемиот извоз во првиот квартал од годината, во периодот јануари-март е  Германија со дел од 9,34 отсто и изнесува 4 милијарди 219 милиони 228 илјади долари. 

Според сумираните податоци од Собранието на извозниците на Турција (ТИМ), извозот на Турција во првиот квартал од годината, во периодот јануари-март, во споредба со истиот период тримесечен период минатата (2020) година со раст од 17,3 отсто се зголеми на 50 милијарди 023 милиони 412 илјади долари.

Турција најголемата надворешна продажба во првиот квартал од годината ја оствари во Германија.

Остварениот извоз во Германија во првите три месеци (јануари-март) од годината во споредба со истиот период минатата година со раст од 586 милиони 483 илјади долари се зголеми на 4 милијарди 210 милиони 228 илјади долари.

Делот на извозот на Турција во Германија изнесува 9,34 отсто.

По Германија, земји во кои е остварен најголем извоз од Турција редум се Обединетото Кралство, Соединетите Американски Држави (САД), Италија, Франција, Шпанија и Ирак.

 Слични вести