Фистаците од Сиирт го зазедоа своето место на рафтовите во Германија

А. Д. Преработувачка индустрија и трговија на фистаци од Сиирт минатата година со сопствен бренд оствари извоз на 7 тони фистаци во Германија

1604843
Фистаците од Сиирт го зазедоа своето место на рафтовите во Германија

Фистаците од Сиирт беа засакани во Германија кадешто беа извезени во прва етапа.

Постигнат е значаен напредок со ставањето во услуга на Интегрираната постројка за преработка на фистак во 2017 година во рамките на проектот што се води заеднички од страна на Министерството за индустрија и технологија и Европската унија (ЕУ).

Производите коишто се подготвуваат во хигиенски услови со посредство на големите синџири маркети во земјата и онлајн продажба им се нудат на потрошувачите. 

А. Д. Преработувачка индустрија и трговија на фистаци од Сиирт минатата година со сопствен бренд оствари извоз на 7 тони фистаци во Германија.

Производите коишто се подготвуваат во постројката со амбалажа во висококвалитетни стандарди и посветување внимание на хигиенските услови, наидоа на голема заинтересираност кај потрошувачите во Германија како прва земја во која го зазедоа своето место на рафтовите. Слични вести