Во ноември беше постигнат раст на индексот на индустриско производство

Во ноември минатата година, календарски прилагоденото индустриско производство во споредба со истиот месец во 2019 година постигна раст од 11 отсто

1562796
Во ноември беше постигнат раст на индексот на индустриско производство

 

Индексот на индустриското производство во ноември 2020 година на месечно ниво се зголеми за 1,3 отсто и на годишно ниво изнесуваше 11 отсто.

Заводот за статистика на Турција (ТУИК), ги објави резултатите за индексот на индустриското производство за ноември  2020 година.

Според тоа, во ноември минатата година, календарски прилагоденото индустриско производство во споредба со истиот месец во 2019 година постигна раст од 11 отсто.

Неприлагодениот индекс на индустриско производство на годишно ниво исто така се зголеми за 8,7 отсто.

При анализата на под-секторите на индустријата, индексот на рударскиот сектор и вадењето камења од каменоломите во ноември 2020 година во споредба со истиот период претходната година се зголеми за 4,6 отсто, индексот на производствениот сектор се зголеми за 11,6 отсто, додека индексот на производството и дистрибуцијата на електрична енергија, гас, пареа и климатизација се зголеми за 7,5 отсто.Слични вести