Намалена стапката на невработеност во Турција

Стапката на невработеност во Турција, во октомври 2020 година се намали за 0,7 поени

1561117
Намалена стапката на невработеност во Турција

 

Стапката на невработеност во Турција, во октомври 2020 година се намали за 0,7 поени и во споредба со истиот период 2019 година беше пониска за 12,7 проценти.

Институтот за статистика на Турција (ТУИК) ги објави статистичките податоци за работната сила за периодот октомври 2020 година.

Според тоа, вкупниот број на невработени во Турција на 15 и над 15 годишна возраст во октомври 2020 година во споредба со истиот период претходната година се намали за 391.000 лица  беше регистрирана бројка од 4.005.000 лица. Во истиот период, стапката на невработеност реализира со пад од 0,7 поени изнесуваше 12,7 отсто.

Стапката на неземјоделска невработеност со пад од 0,9 процентни поени беше пресметана како 14,8 проценти.

Во наведениот месец, стапката на невработеност кај младите од 15-24 години, падна за 0,4 поени и изнесуваше 24,9 отсто. Стапката на невработеност за групата возрасни од 15-64 години со пад од 0,7 поени изнесуваше 13 отсто.Слични вести