Од Сакарја за 5 месеци во 2020 г. е остварен извоз од 84,2 отсто од произведените 81.410 возила

Во градот Сакарја во првите 5 месеци (јануари-мај) од оваа година се произведени 71.478 автомобили, 44 комбиња (камиони), 160 автобуси,272 мидибуси, 9.456 трактори, вкупно 81.410 возила од кои се продадени 84,2 отсто

1444573
Од Сакарја за 5 месеци во 2020 г. е остварен извоз од 84,2 отсто од произведените 81.410 возила

Во градот Сакарја во Турција се извезени 84,2 отсто од 81.410 возила коишто беа произведени во првите 5 месеци од оваа (2020) година.

Во Сакарја во првите 5 месеци (јануари-мај) од оваа година се произведени 71.478 автомобили, 44 комбиња (камиони), 160 автобуси,272 мидибуси, 9.456 трактори, вкупно 81.410 возила.

Во наведениот период, во градот Сакарја се произведени 19,1 отсто од вкупниот број на произведени возила во Турција, а воедно од дневно произведените 535 возила се извезени 451 возило.Слични вести