Раст на индексот на доверба на потрошувачите во Турција во месец јуни 2020

Институцијата за статистика на Турција (ТУИК) го соопшти индексот на доверба на потрошувачите за месец јуни 2020 година

1440764
Раст на индексот на доверба на потрошувачите во Турција во месец јуни 2020

Индексот на доверба во Турција во месец јуни 2020 година, во споредба со минатиот месец (мај) со раст од 5,2 отсто се зголеми на 62,6 отсто.

Институцијата за статистика на Турција (ТУИК) го соопшти индексот на доверба на потрошувачите за месец јуни 2020 година.

Според тоа, индексот на доверба во јуни 2020 година, во споредба со минатиот месец (мај) се зголеми за 5,2 отсто. Вредноста на индексот којашто во месец мај изнесуваше 59,5 отсто, во јуни се зголеми на 62,6 отсто.

Индексот на очекување на финансиската состојба на домаќинството, во наведениот период со раст од 0,8 отсто изнесува79,9 отсто.

Воедно и очекувањето на општата економска состојба, на месечна база со раст од 4,5 отсто достигна до 85,5 отсто.Слични вести