Турција во сезоната 2019-2020 оствари извоз на инчуни од 6 милиони 351 илјади 855 долари

Најголема количина на извоз на инчуни во наведениот период беше остварен во Белгија и тоа во вредност од 1 милион 824 илјади 311 долари.

1413671
Турција во сезоната 2019-2020 оствари извоз на инчуни од  6 милиони 351 илјади 855 долари

Турција во риболовната сезона 2019-2020 оствари извоз на инчуни од  6 милиони 351 илјади 855 долари.

Според податоците на Унијата на црноморските извозници (ДКИБ), Турција во риболовната сезона од 1 сепмтеври 2019 до 30 април 2020 оствари извоз на рибата инчун од 1745 тони во 23 земји.

Од наведениот извоз беа остварени приходи од 6 милиони 351 илјади 855 долари.

Најголема количина на извоз на инчуни во наведениот период беше остварен во Белгија и тоа во вредност од 1 милион 824 илјади 311 долари.

По Белгија со 1 милион 806 илјади 521 долар следува Франција, со 766 илјади 24 долари САД, со 764 373 долари Германија и со 268 илјади 668 долари Шпанија.

Оваа сезона за разлика од претходната беше оставрен извоз и во земјите како што се Украина, Канада, Русија и Сингапур.Слични вести