Раст од 90 отсто на автомобилскиот пазар во Турција во јануари 2020 година

Во месец јануари 2020 година, во споредба со истиот месец минатата година, со остварен раст од 89,75 отсто во Турција се продадени вкупно 27.273 автомобили и лесни комерцијални возила

1353042
Раст од 90 отсто на автомобилскиот пазар во Турција во јануари 2020 година

Вкупниот пазар на автомобили и лесни комерцијални возила на Турција во јануари 2020 година во споредба со истиот месец (јануари) минатата 2019 година, со остварен раст од 89,75 отсто достигна до 27.273 возила.

Пазарот на автомобили и лесни комерцијални возила во јануари 2020 година изнесува 27.273 возила.

Според тоа, според вкупниот пазар на автомобили и лесни комерцијални возила во месец јануари 2019 година којшто изнесуваше 14.373 возила, е остварен раст од 89,75 отсто во продажбите.

Продажбите на автомобили во јануари оваа (2020) година во споредба со истиот месец минатата (2019) година со раст од 100,53 отсто се зголемија на 22.16 автомобили. Минатата година беше остварена продажба на 10.979 автомобили.

Кога ќе се погледне кон пазарот на лесни комерцијални возила, во споредба со месец јануари 2019 година продажбите со остварен раст од 54,89 отсто изнесуваат 5.257 возила.Слични вести