Грант од Светската банка на Турција

Светската банка ќе обезбеди 900 илјади долари грант за поддршка на проектите кои се однесуваат на отпорноста на критичната инфраструктура наспроти несреќите

1157314
Грант од Светската банка на Турција

Светската банка ќе обезбеди 900 илјади долари грант за поддршка на проектите кои се однесуваат на отпорноста на критичната инфраструктура наспроти несреќите.

Во Службениот весник на Турција беше објавен Договорот за поддршка на проектите кои се однесуваат на зајакнување на отпорноста на критичната инфраструктура и Зголемување на свеста за природните ризици и несреќи. Договорот беше потпишам меѓу Министерството за трезор и финансии.

Според договорот, Светската банка и Јапонија на барање за финансиска поддршка на Турција, во рамките на Еднодонаторската фондација за развој на управата во борбата против ризици в земјите во развој, на Турција ќе и доделат помош од 900 илјади долари.Слични вести