Турција во јануари 2019 година оствари извоз во износ од 13 милијарди 904 милиони долари

Извозот на Турција во месец јануари 2019 година со раат ос 6,33 отсто во споредба со истиот месец минатата (2018) година се зголеми на 13 милијарди 904 милиони долари

1138340
Турција во јануари 2019 година оствари извоз во износ од 13 милијарди 904 милиони долари

Извозот на Турција во месец јануари 2019 година изнесува 13 милијарди 904 милиони долари.

На тој начин извозот во јануари во според со истиот месец минатата година оствари раст од 6,33 отсто.

Увозот пак во јануари се намали за 26,87 отсто и изнесува 16 милијарди 220 милиони долари.

Процентот на покриеност на извозот и увозот во јануари 2019 година од 57,77 отсто се зголеми на 83,85 отсто.

Надворешниот трговски дефицит во месец јануари во 2018 година изнесуваше 9,1 милијарда долари, додека во јануари 2019 година опадна на 2,5 милијарди долари.

На тој начин од аспект на надворешниот трговски дефицит во месец јануари  оваа (2019) година е обезбедена корист во износ од над 6,6 милијарди долари.Слични вести