Советот на Европа и Европскиот парламент постигнаа согласност за буџетот на ЕУ за 2019

Приходите за буџетот на ЕУ за 2019 година ќе изнесуваат 165,8 милијарди, додека трошоците 148,2 милијарди евра

1101338
Советот на Европа и Европскиот парламент постигнаа согласност за буџетот на ЕУ за 2019

Според општиот буџет на ЕУ за 2019 година, приходите на унијата за идната година ќе изнесуваат 165,8 милијарди, додека трошоците 148,2 милијарди евра.

Еврокомисијата соопшти дека на крајот на преговорите беше постигната согласност меѓу Советот на Европа и Европскиот парламент за буџетот на ЕУ за 2019 година.

Според постигнатата согласност, приходите за буџетот на ЕУ за 2019 година ќе изнесуваат 165,8 милијарди, додека трошоците 148,2 милијарди евра.

Од буџетот за економските и програмите за вработување ќе се одвојат 80,5 милијарди евра, за поддршка ан земјоделците 59 милијарди евра, за програмата за истражување и развој Хоризонт 2020 – 12,2 милијарди евра, за програмата доживотно учење Ерасмус 2,8 милијарди евра.

Од буџетот на ЕУ за 2019 година се предвидува да се одвојат 1,45 милијарди евра за поддршка на Сиријците во Турција.

Буџетот на ЕУ за 2019

Според општиот буџет на ЕУ за 2019 година, приходите на унијата за идната година ќе изнесуваат 165,8 милијарди, додека трошоците 148,2 милијарди евра.

Еврокомисијата соопшти дека на крајот на преговорите беше постигната согласност меѓу Советот на Европа и Европскиот парламент за буџетот на ЕУ за 2019 година.

Според постигнатата согласност, приходите за буџетот на ЕУ за 2019 година ќе изнесуваат 165,8 милијарди, додека трошоците 148,2 милијарди евра.

Од буџетот за економските и програмите за вработување ќе се одвојат 80,5 милијарди евра, за поддршка ан земјоделците 59 милијарди евра, за програмата за истражување и развој Хоризонт 2020 – 12,2 милијарди евра, за програмата доживотно учење Ерасмус 2,8 милијарди евра.

Од буџетот на ЕУ за 2019 година се предвидува да се одвојат 1,45 милијарди евра за поддршка на Сиријците во Турција.Слични вести