Прогнозата за раст во 2019 изнесува 2,3, додека за инфлационата стапка 15,9 насто

Министерот за трезор и финансии Албајрак рече: Прогнозата за раст во 2019 изнесува 2,3, додека за инфлационата стапка 15,9 насто

1053306
Прогнозата за раст во 2019 изнесува 2,3, додека за инфлационата стапка 15,9 насто

Министерот за трезор и финансии Албајрак рече: Прогнозата за раст во 2019 изнесува 2,3, додека за инфлационата стапка 15,9 настоСлични вести