Трговската војна меѓу САД и Кина може позитивно да се одрази врз економијата на Турција

Трговската војна меѓу САД и Кина чие неповолно влијание се повеќе расте, во 2019 година може да предизвика назадување на глобалниот економски раст на 2,8 насто

1019788
Трговската војна меѓу САД и Кина може позитивно да се одрази врз економијата на Турција

Меѓународната агенција за кредитен рејтинг Фич рејтингс соопшти дека трговкста војна меѓу САД и Кина чие влијание се повеќе расте, идната година и во 2020 година може позитивно да се одрази врз  економијата на Турција.

Трговската војна меѓу САД и Кина чие неповолно влијание се повеќе расте, во 2019 година може да предизвика назадување на глобалниот економски раст на 2,8 насто.

Во соопштението на Фич рејтинс беше истакнато дека со порастот на трговската напнатост како последица на спроведувањето на новите тарифи врз глобалниот трговски тек од околу 2 трилиони долари, може да дојде до намалување на глобалниот раст во 2019 година за 0,4 поени.Слични вести