Пораст на инфлационата стапка во ЕУ на 2 насто

Најниска стапка на инфлација во февруари во ЕУ беше забележана во Ирска и тоа 0,7 насто, во Грција 0,8 насто и Данска 1 насто

993062
Пораст на инфлационата стапка во ЕУ на 2 насто

Годишната инфлациона стапка на ЕУ во мај достигна пораст до 2 насто.

Според податоците кои беа објавени од страна на Европската агенција за статистика (Еуростат), годишната инфлациона стапка во 19 земји членки на еврозоната се зголеми на 1,3, додека во мај на 1,9 насто.

Годишната инфлациона стапка во април во ЕУ која брои 28 земји членки се зголеми на 1,5 насто,, додека во мај на 2 насто.

Најниска стапка на инфлација во февруари во ЕУ беше забележана во Ирска и тоа 0,7 насто, во Грција 0,8 насто и Данска 1 насто.

Највисока годишна инфлациона стапка меѓу земјите членки ан ЕУ беше забележана во Романија и тоа 4,6 насто и во Естонија 3,1 насто.

Европската централна бака (ЕЦБ) соопшти дека со цел да се постигне ценовна стабилност во регионот, на среднорочен период планира инфлациона стапка под 2 насто.Слични вести