Индустриското производство во март 2018 во споредба со истиот период лани забележа раст од 7,6 насто

Гледано од аспект на годишниот индекс, во февруари беше забележан стапка од 9,9, додека во јануари беше забележан раст до 12 насто.

972286
Индустриското производство во март 2018 во споредба со истиот период лани забележа раст од 7,6 насто

Индустриското производство во март 2018 во споредба со истиот период лани забележа раст од 7,6 насто додека во според со претходниот месец раст од 0,2 насто.

Заводот за статистика на Турција (ТУИК) ги објави податоците за индексот на индустриското производство за март.

Според податоците, календарски и сезонски прилагодено индустриско производство во март во споредба со претходниот месец постигна раст од 0,2 насто.

Додека календарски и сезонски прилагодено индустриско производство во март во споредба со истиот период лани постигна раст од 7,6 насто.

Гледано од аспект на годишниот индекс, во февруари беше забележан стапка од 9,9, додека во јануари беше забележан раст до 12 насто.

Индустриското производство во првиот квартал годинава во споредба со истиот период лани постигна раст од 9,8 насто.

Годишниот индекс во рударството и каменоломството во март постигна раст од 10,7, во производствената индустрија од 7,9 насто.

Порастот во електричното, производство на гас, пареа и климатизација како и дистрибутивниот сектор постигна раст од 2,9 насто.Слични вести