Раст на индексот на индустрискиот промет

Сезонски прилагодениот вкупен индекс на индустрискиот промет во споредба со истиот месец лани достигна раст од 26,6 насто

826453
Раст на индексот на индустрискиот промет

Сезонски и календарски прилагодениот вкупен индекс на индустрискиот промет во август во споредба со претходниот месец постигна раст од 0,8 насто.

Заводот за статистика на Турција го објави билтенот за индекси во индустрискиот промет за август.

Според податоците објавени во билтенот, кога ќе се анализираат под-секторите на индустријата, индексот на рударскиот и каменоломниот сектор за август во споредба со претходниот месец се зголеми за 2,5, додека производствениот сектор за о,8 насто.

Сезонски прилагодениот вкупен индекс на индустрискиот промет во споредба со истиот месец лани достигна раст од 26,6 насто.

Гледано од аспект на под-секторите на индустријата, секторот на рударството и каменоломотството во овој период постигна раст од 25,1 додека индексот на производствениот сектор за 26,6 насто.Слични вести