Стапката на индустриското производство на Турција ги надмина очекувањата

Најголем раст на месечно ниво беше забележан во енергетскиот сектор

803779
Стапката на индустриското производство на Турција ги надмина очекувањата

Стапката на индустриското производство на Турција која претставува еден од водечките показатели за економскиот раст ги надмина очекувањата.

Според податоците на Заводот за статистика на Турција, стапката на индустриското производство во јули на годишно ниво достигна 14,5 насто.

Гледано од аспект на подсекторите на, индексот на производствениот сектор се зголеми за 2 насто, производството на електричната енергија, гасот, пареата и климатизацијата како и дистрибутивниот сектор за 4,8 насто.

Од аспект на главните индустриски групи најголем раст на месечно ниво беше забележан во енергетскиот сектор.

Најголем раст во потсекторите на производствениот сектор беше забележан во производството на компјутерските, електронските и оптички производи.Слични вести