Нема промени во каматните стапки

Исто така нема промени и во давањето кредити на задоцнети ликвидноста

753608
Нема промени во каматните стапки

Советот за монетарна политика на Централната банка на Турција не ги промени каматните стапки

Политиката на каматни стапки на репо стапките остана на 8 насто исто како според предвидувањата на економистите.

Горната граница на каматните коридори на ноќната каматна стапка изнесува 9,25 насто, додека долната граница 7,25 насто.

Исто така нема промени и во давањето кредити на задоцнети ликвидноста и останува на ниво од 12,25 насто.

Со одлуката зајакна закрепнувањето на економските активности.

Со оваа одлука беше упатена пораката дека се додека не се постигне очигледно подобрување, ќе зајакне монетарната стега.Слични вести