Во претстојните 12 месеци може да се распадне еврозоната

Освен Италија, исто така Франција и Холандија се земјите за кои исто така постои голема веројатност да се одвојат од монетарната унија

620158
Во претстојните 12 месеци може да се распадне еврозоната

Според резултатите од анкетата на Сентикс во врска со очекувањата од пазарот, во претстојните 12 месеци расте веројатноста за распаѓање на еврозоната. Додека освен Италија, исто така Франција и Холандија се земјите кои исто така постои голема веројатност да се одвојат од монетарната унија.

Сентикс чие седиште е во Франкфурт ги објави резултатите од анкетата за распаѓањето на еврозоната.

Според резултатите, индексот во октомври изнесуваше 17,5 насто, додека во ноември се зголеми на 24,1 насто. Тоа пак подразбира дека секој четврти инвеститор мисли дека во претстојните 12 месеци постои можност да дојде до распаѓање на еврозоната.

Со уставниот референдум кој ќе се одржи на 4 декември во Италија, се предвидуваат коренити политички промени, поради што инвеститорите чувствуваат се поголема загриженост за Италија и 19,3 насто од нив мислат дека постои веројатност Италија да се одвои од еврозоната.

Исто така се повеќе расте веројатноста за пораст на земјите кои ќе се одвојат од еврозоната. Особено Франција и Холандија се повеќе се приближуваат кон позицијата на Италија за одвојување од еврозоната.Слични вести