Стандард и пурс потврди дека кредитната оценка за Турција останува ББ+

Турција покажа голема отпорност, поради што оценката за состојбата од негативна ја зголемивме на стагнирачка

485930
Стандард и пурс потврди дека кредитната оценка за Турција останува ББ+

Меѓународната агенција за кредитен рејтинг Стандард и пурс, кредитната оценка за Турција од аспект на странските валути потврди  дека останува ББ+, а исто така ја потврди и оценката за домашната валута дека изнесува БББ-.  Оценката за состојбата од негативна ја покачи на стагнирачка.

Според соопштението објавено од страна на С&П, Турција во периодот на изборниот циклус во земјата во 2015 година, особено окончувањето на мировните преговори за изнаоѓање решение на конфликтот, порастот на регионалните неурамнотежености и перцепцијата на слабите инвеститори на пазарите во развој, покажа голема отпорност, поради што оценката за состојбата од негативна ја зголемивме на стагнирачка и ги потвдривме досегашните оценки за кредитен  рејтинг.

Во соопштеието беше истакнато дека силната побарувачка на порошувачите во 2015 година беше поддржана со нафтените цени.

Тековсниот дефицит во 2015 година се намали на 4,5 отсто од Брутио домашниот производ, додека во 2016 година очекуваме економијата на Турција да достигне раст ид 3,4 отсто, беше истакнато во соопштението на С&П.Слични вести