A Megbocsájtás Éjszakája

Az Iszlám világ egyik áldott éjszakája, a Megbocsájtás Éjszakájának is nevezett Berát éjszaka 2016-ban a május 21-ről, szombatról május 22-re, vasárnapra virradó éjszaka

495308
A Megbocsájtás Éjszakája

Maga a Berát szó az adósságtól való megszabadulást, a tiszta lappal való kezdést, a büntetéstől vagy felelősségre vonástól való megmenekülést jelenti. A Berát éjszakán Allah különleges kegyelme, kedvessége és megbocsájtása nyilvánul meg, megkegyelmez szolgáinak, elfogadja a hívők fohászait, megbocsátja bűneiket, és a végzett istenszolgálatért a megszokott jutalom sokszorosát adja nekik.

A szó gyöke, az arab „beráet” szótári jelentése a „nehézségtől való megszabadulás és távollét”. Ezen az éjszakán, mivel egy spirituális töltettel és áldásokkal teli időszak, a hívők megbocsájtást nyerhetnek és tiszta lappal kezdhetik újra életüket. Ezért is nevezik a Megbocsájtás Éjszakájának, illetve a számtalan, a hívőknek ilyenkor adott jutalom miatt a Kegyelem Éjszakájának is.

Ezt az áldott éjszakát a hívők istenszolgálattal és fohászkodással töltik, amiben rengeteg jutalom rejlik. Az áldott Berát éjszakáról Mohammed Próféta azt mondta:

„Mikor eljön a Saban hónap tizenötödik éjszakája, Keljetek fel éjjel imádkozni. És ennek az éjszakának a napján böjtöljetek napközben. Mert ezen az éjszakán napnyugtától hajnalhasadásig a Mindenható Allah azt mondja: »Van-e, aki bocsánatot kér tőlem, hogy megbocsássak neki? Van-e, aki ellátást kér tőlem, hogy ellátást adhassak neki? Van-e, aki bűnbánatot tart, hogy megmentsem?«”

Mint láthatjuk, ezt az éjszakát az isteni kegyelem tölti meg. A Berát éjszaka pótolhatatlan lehetőség és alkalom az emberiség számára. Akik ezt a lehetőséget kihasználják, azoknak alkalmuk nyílthat megbocsájtást nyerni bűneikre, és ha teljes szívükből kérnek valamit a Mindenhatótól, megadja nekik. Milyen szerencsések is azok, akik minden erejükkel az Urukkal való kapcsolat megerősítésén fáradoznak, és Nála keresnek menedéket! És milyen szerencsétlenek és vesztesek azok, akik kizárják magukat a minden oldalról áradó isteni kegyelemből!Még több hír