A hősi halottak rokonai segíthetik a terrorellenes küzdelmet

A terrorellenes küzdelem terén a pszichológiai hadviselés legalább olyan fontos, mint a fegyveres.

A hősi halottak rokonai segíthetik a terrorellenes küzdelmet

A Batman városban november 16-17-én rendezett, „A hősi halál fogalmának fontossága a terrorellenes küzdelemben” műhelyfoglalkozás záródokumentuma szerint, ha a biztonsági erők egyrészt nem teszik ártalmatlanná a terroristákat, másrészt nem nyerik meg maguknak a terrorszervezetekkel szimpatizálók vagy a terrorszervezet nyomása miatt azokat támogató embereket, nem képesek hatékonyan felvenni a harcot a terrorizmus ellen.

A jelentés szerint napjainkban a jog, igazságosság, szabadság, egyenlőség, béke, s ami a legfontosabb, a hit fogalmát a terrorszervezetek és támogatóik kiüresítik, megfosztják jelentésüktől, s ezért ezek a fogalmak szinte teljesen elvesztették társadalmi egyesítő erejüket.

A jelentés szerint a jelentésétől megfosztott, ám korábban korokon át fontos és egyesítő fogalmak élén a „hősi halál” áll, melyet központba állítva ismét egyesíteni lehet a közösséget, és meg lehet nyerni a terrorszervezetekkel szimpatizáló vagy azokat támogató embereket.

A jelentés szerint a terrorellenes küzdelem terén a leghatékonyabb pszichológiai fegyver az, ha felhívják a figyelmet a társadalomban a hősi halottak szeretteiket elvesztett hozzátartozóira.

A hősi halottak hozzátartozói által az emberekben ellenérzés születik a terrorszervezetekkel szemben, ezért a társadalom minden szeletében, elsősorban a diákok között arra van szükség, hogy „képzési és életmód kampuszt” alakítsanak, ahol szakmai és személyiségfejlesztő kurzusokat tartanak, nemzeti és erkölcsi érzésüket fejlesztő filmeket mutatnak be, a különleges napokat megünneplik.

A jelentés szerint a helybélieket meglátogatva, velük elbeszélgetve kell megnyerni a szívüket és a terrorizmus valódi arcával megismertetni őket, s a hősi halottak hozzátartozói és a harcokat megjárt veteránok aktív szerepet vállalhatnak ebben.

A jelentés szerint célszerű az iskolákban a hősi halottak és veteránok jelentőségét bemutató konferenciákat szervezni, melyekre a hősi halottak hozzátartozóit és a harcokat megjárt veteránokat is meg kell hívni, a fiataloknak elmagyarázni a terrorizmus valódi arcát, s vers- vagy novellaíró versenyeket rendezni számukra.Még több hír