A török zenei kultúra

Ismertetjük Yunus Emre filozófiáját.

1627282
A török zenei kultúra

Abdülbaki Gölpınarlı irodalomtörténész és írónak a Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kiadónál megjelent Yunus Emre Élete és Költészete című műve szerint Yunus Emre 1240-ben született. Nincs tudomásunk arról, hogy milyen élete volt a költőnek, de Abdülbaki Gölpınarlı szerint a verseiből lehet sejteni. Yunus Emre Belső-Anatóliában nevelkedett, a szufizmusnak szentelte magát, Tapduk Baba követője, mindekinek elbeszélte, hogy milyen szeretetet táplál az Isten és az ember iránt. Yunus Emre verseiben az észlelhető, hogy sokat járt. Az időszak tudományának és tudásának központjában, Konyában találkozott Mevlâna Celaleddin Rumival, részt vett az általa szervezett értekezleteken. Şarköyben töltötte az időskorát, ahol született, ott is halt meg és a kis mecset udvarába temették el. Abdülbaki Gölpınarlı művére hivatkozva, vannak olyan ismeretek, amelyek szerint Yunus Emre írástudatlan népköltő.

A Tudományos és Kulturális Kutatási Alapítvány Yunus Emre, Nasreddin Hoca és Hacı Bektaş Veli: Tolerancia gondolatában című könyvében Prof. Dr. Ibrahim Agah Cubukcu a Yunus Emre Filozófiája és Toleranciája című cikke szerint, miután a törökök vették fel a muszlim vallást, İbn Türk, Harezmi, Biruni stb tusódok a pozitív tudomány területén, Farabi és Ibni Sina az intellektuális filozófia, Ahmet Yesevi Sarı Saltuk, Yunus Emre és Mevlana Celaleddin Rumi a szufizmus filozófiája területén hírnevet szereztek maguknak. Prof. Dr. Çubukçu elbeszélése szerint, Yunus Emre humanista vonatkozásával népszerűvé tette a török ​​nyelvet, a török ​​hitet és a török ​​szokásokat. Prof. Dr. Talat Tekin az A tolerancia apostola, Yunus Emre című cikke szerint Yunus Emre misztikus és humanista költő, akinek szíve tele van emberi szeretettel, pontosabban a szívében lévő Isten szeretetét társítja az ember szeretetével. Mevlâna Celaleddin Rumi és Yunus Emre az akkori legnagyobb humanista és művész. Azzal a különbséggel, hogy Mevlâna perzsa nyelven, Yunus tiszta törökül írt.

A Yunus Emre, Nasreddin Hoca és Hacı Bektaşı Veli gondolatában című könyve szerint a Tolerancia Yunus Emre-ben című cikk arra hívja fel a figyelmet, a Yunus Emre verseiben tükröződő tolerancia a szereteten alapuló tolerancia megnyilvánulása egy olyan világban, ahol senki sem képes tolerálni, ami az emberek, gondolatok és viselkedés iránti tisztelet. Mehmet Aydın oktató, kutató és költő az említett könyvben helyet elfoglaló Yunus Emre Világa és Toleranciája című cikkében arról szól, hogy különösen a tolerancia megértésének van nagy helye Yunus Emre verseiben. A tolerancia azt jelenti, hogy másokat egyenlőnek és egyenértékűnek tekintenek, és nem becsülnek le, sem megaláznak önmagán kívül másokat. Bár a tolerancia tartalma a történelemben némi különbséget mutat a vallási, kulturális és politikai területeken, néhány általános, emberi érték szempontjából állandó szempont meglétét nem lehet tagadni. az emberi értékek szempontjából vannak olyan aspektusai is, amelyek változatlanok maradnak.  Mehmet Aydın szerint Yunus Emre érvényesíti azokat az értékeket.

Az Egyesült Nemzetek Neveléstudományi és Kulturális Szervezete (UNESCO) által hozott határozat alapján Azerbajdzsán, Bosznia és Hercegovina, Észak-Macedónia és Üzbegisztán támogatásával Yunus Emre halálának 700. évfordulóját felvették a 2021-es évi emlék- és ünnepnapok listájába.

A török világnyelv címmel kampányt indítottak bel- és külföldön, hogy Yunus Emre filozófiáját egyetemes emberi értéknek ismertessék, eközben az országban hívják fel a figyelmet a török nyelv fontosságára, melynek nagy fontosságot tulajdonít Yunus Emre is. Ráadásul arra emlékeztetnek, hogy a 2021-es évet a Mi Yunusunknak nyilvánították.Még több hír