Kazahsztánban elkészült a Tomrisz szaka türk királynőről szóló film

A film bemutatására várhatóan márciusban, a nevruz ünnepség előtt kerül majd sor.

Kazahsztánban elkészült a Tomrisz szaka türk királynőről szóló film

KAZAHSZTÁNBAN ELKÉSZÜLT A TOMRISZ SZAKA TÜRK KIRÁLYNŐRŐL SZÓLÓ FILM

A film bemutatására várhatóan márciusban, a nevruz ünnepség előtt kerül majd sor. A szakák legendás uralkodónőjét, Tomriszt bemutató „Tomrisz” című film rendezője, Akan Szatajev 2017 áprilisban kezdte el forgatni a filmet. A film a Kr. e. 6. század eseményeit beszéli el. Abban az időszakban győzték le a szakák II. Kürosz perzsa királyt, aki megpróbálta elfoglalni a szakák tágas sztyeppéit. A szaka törökök seregét Tomrisz vezette.

Hérodotosz ókori történetíró úgy jellemezte a háborút, hogy „véleményem szerint mind ez idáig ez volt a legvéresebb háború, amire két ország között valaha is sor került”. A film forgatókönyve jelentős részben merített Hérodotosz írásaiból.

 Tomrisz fejedelemasszony és a szkíták

Az általuk lakott földrajzi régióból kifolyólag sztyeppei nép voltak, emellett mivel kultúrájukban meghatározó szerepet játszottak a lovak, ezért lovas népként éltek. Az íj és a nyíl voltak a legismertebb fegyvereik. Ezek mellett rövid kardot és lándzsát is használtak. Arany- és ezüstművességük révén a „sztyeppe ötvöseinek” is nevezték őket, és akadályt gördítettek a perzsák terjeszkedő politikájával szemben.

Ki volt Tomrisz fejedelemasszony?

A Kr. e. 6. században élt és a szkíták uralkodónője. Miután férje meghalt, ő került a szkíták élére. Több forrás szerint ő volt az első női uralkodó a világon. Neve török eredetű, mai alakja „Demir/Temir” és azt jelenti, hogy „vas”.

Kürosz perzsa király azt követően, hogy felszámolta az Újbabiloni Birodalmat és uralma alá hajtotta Mezopotámiát, Tomrisz ellen is háborút indított. Tomrisz megkezdte a háborús készülődést és Kürosz ellen vonult.

A harcmezőn rövidesen megtalálta Kürosz élettelen testét, a halott fejét egy vérrel teli tömlőbe merítette, és így szólt: „Élek és győztem, de te csellel elfogtad a fiamat és megölted őt. Ahogy megígértem neked, most a saját kezemmel csillapítom a vérszomjadat.”Még több hír