MERT(28) /MİNDEN EMBER SZABADNAK, JOGOKBAN ÉS MÉLTÓSÁGBAN EGYENLŐNEK SZÜLETİK

Szó esik az 1948-ban elfogadott  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának első cikkéről. Minden egyes ember szabadnak és egyenlőnek születik

2151936
MERT(28) /MİNDEN EMBER SZABADNAK, JOGOKBAN ÉS MÉLTÓSÁGBAN EGYENLŐNEK SZÜLETİK

MERT(28) /MİNDEN EMBER SZABADNAK, JOGOKBAN ÉS MÉLTÓSÁGBAN EGYENLŐNEK SZÜLETİK

Minden ember szabadnak, jogokban és méltóságban egyenlőnek születik

A mai rovatunkban  szó esik az 1948-ban elfogadott  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának első cikkéről. Minden egyes ember szabadnak és egyenlőnek születik. Így kezdjük a szavainkat…

Az ENSZ jött létre a II. világháború után, hogy a világ soha többé ne éljen át  ekkora katasztrófát.

A fegyverzet ellenőrzése,az oktatástól az egészségügyig, az élelmezéstől a környezeti problémákig, különösen nemzetközi és államok feletti ellenőrzés biztosítása céljából alakították meg ezt a szervezetet.Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1948. december 10-én Párizsban tartott közgyűlésén elfogadták az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mely megrajzolja az államok jogszabályainak kereteit ebben a témában.

A Nyilatkozat kimondja: Minden emberi lény szabadnak születik, és egyenlő méltósága és joga van. 

Ez a cikk az egész emberiség alapelve,és az emberi jogok egyetemességét hangsúlyozza. Az emberi jogokra vonatkozó törvény alapját képezi a cikk. A jelen nyilatkozatban kinyilvánított összes jogok és szabadságok fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy más véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyonra, születésre vagy más körülményre vonatkozó mindennemű megkülönböztetés nélkül mindenkit megilletnek.

Az emberi jogoknak alapja minden egyén veleszületett méltóságának és értékének elismerése. Az emberi méltóság tisztelete a szabadnak és egyenlőnek születendő gondolat középpontjában áll zajlik. Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához. Mindenkinek joga van szabadon megválasztani gondolatait, meggyőződését és életmódját. A szabadság az egyén azon képessége, hogy kifejezze magát és önállóan élje életét.

Ez magában foglalja azt a képességet, hogy az ember saját preferenciái szerint alakítsa. Az egyenlőség azt jelenti, hogy mindenki egyforma.Ez azt jelenti, hogy jogok és lehetőségek vannak. Ez a helyzet a törvény előtt áll egyenlőség számos területen, mint például az esélyegyenlőség az oktatásban és az igazságosság a gazdasági lehetőségekben. Minden személynek joga van az oktatáshoz. Az oktatásnak legalábbis elemi és alapfokon ingyenesnek kell lennie. 

Bár ennek az univerzális elvnek a megvalósítása világszerte különféle nehézségekbe ütközik.

Az 1960-as évekig nehézségekbe ütközött ezen egyetemes elv alkalmazása. Ha szem előtt tartjuk a nemi és faji diszkrimináción alapuló törvényeket különféle országokban,  nagyon fontos a Nyilatkozat tekintettel arra, hogy az emberiség  milyen jó szintet ért el a szellemi szempontból.


Címkék: #Az ENSZ

Még több hír