MERT (25)/A KRÉTAİ SZİGET LAKÓİ HAZUGOK

A mai részben, a legáltalánosabb definíciójában beszélni fogunk a paradoxon fogalmáról, ami „ellentmondást” jelent.

2147745
MERT (25)/A KRÉTAİ SZİGET LAKÓİ HAZUGOK

MERT (25)/A KRÉTAİ SZİGET LAKÓİ HAZUGOK

 A mai részben, a legáltalánosabb definíciójában beszélni fogunk a paradoxon fogalmáról, ami „ellentmondást” jelent.

Az egyik leghíresebb paradoxonra hivatkozva minden krétai hazug, mert…

Krétai, feltehetően az Időszámításunk Előtt hatodik vagy hetedik században élt.Az Epimenidésznek tulajdonított „Minden krétai hazug” kijelentés a paradoxon fogalmát illusztrálja.Ez egy olyan kifejezés, amelyet elkerülhetetlenül használnak a magyarázat során.Mielőtt a paradoxonról beszélnénk, beszéljünk itt a „hazug” szóról.

Ahhoz, hogy a tétel paradox jellegét mutassa meg, hazugnak kell kimondania.El kell fogadniunk, hogy minden hazugság. Mert a paradoxon definíciója az, hogy az intuitíven elfogadott premisszákból indul ki.

A paradoxonok megoldhatatlan problémák. „Krétai paradoxon” vagy „hazug.

Ez érvényes Epimenidész „paradoxonként” is emlegetett mondatára is.

Feltéve, hogy Epimenidész igazat mond, a logika elveinek megfelelően, az univerzális állításokkal szemben arra a következtetésre jutunk, hogy egy krétai nem hazudik. Egyetlen példa is elég ahhoz, hogy ezt az állítást hamisnak tekintsük. A második esetben Epimenidész a hazug, ez a mondat is hazugság. Akkor nem mondhatjuk, hogy hazudik minden krétai.

Paradox módon egy propozíciónak megvan a maga és az ellentmondásos állítása.Ez a helyesség kérdése. Az egyik jellemző, ami érdekessé teszi a paradoxont, az a javaslat.Ha a tartalmával hordozott ítéletet igaznak fogadjuk el, akkor ugyanaz a tétel.

Nyilvánvaló, hogy ez helytelen. Paradoxonok, logikai szabályok helytelen használatból vagy alkalmazásból erednek.

Arisztotelész, a klasszikus logika megalapítója szerint a logikának három alapelve van.

Ezek az azonosság, az ellentmondásmentesség és a harmadik állapot ellehetetlenülésének elvei.

Toll...

Az „ez egy ceruza” tétel az azonosságot mutatja. A toll nem olyan, ami nem toll

A mondat az ellentmondás példája. Az a tétel, hogy egy tárgy vagy toll, vagy nem az

A harmadik állapot lehetetlenségét fejezi ki. Paradoxonok azért fordulnak elő, mert megsértik ezt a három elvet, és logikával ellentétesnek tartják.Még több hír